Nieuwsbrief stichting Dierenpiramide 2021

Aan donateurs en andere belanghebbenden.

2021 is een bewogen jaar geweest voor de stichting Dierenpiramide.

Door een ernstige blessure moest Anne van Lith een aantal weken rust houden , maar er waren genoeg mensen die haar taken verdeeld, op zich wilden nemen, en dus kwamen de dieren niets tekort. Natuurlijk ontvingen alle helpenden een bloemetje als dank.

P.R en fondsenwerving

Door een verslag van RTV Noord ontving de stichting prachtige donaties om zodoende de zorg voor de ovangpaarden te kunnen vortzetten. Via de regionale radiozenders werd aandacht besteed aan de werkzaamheden en missies van de stichting Dierenpiramide . Een grote donatie werd gedaan door een regionale stichting die echter anonniem wil blijven. Maar ook organisaties als Abri vvor Dieren ondersteunde de paarden zorg waarvoor het bestuur v.d. Stichting Dierenpiramide zeer erkentelijk is. Dankzij de stichting Nijdier en de stichting Dierenlot konden er 2 nieuwe stallen  worden gerealiseerd.  .

Bestuur.

Het bestuur werd dit jaar aangevuld door 2 jonge dames , die beiden werkzaam zijn voor het welzijn van dieren te weten Bartine van de Bruinhorst en Mariska Beijl. Oud bestuurlid en penningmeester Peter Meuwese verliet na vele jaren het bestuur. Ook in 2022 zullen we de doelstellingen blijven nastreven , zodat de opvangdieren verzekerd blijven van kwalitatief uitstekende zorg.

Dieren.

Dit jaar werd een waterschildpad opgevangen en hij kon herplaatst worden bij een dierenarts. Twee poezen werden opgenomen omdat de bazin ze niet mee wilde nemen  naar haar nieuwe adres, waar zich 2 raskatten bevinden. Verder werden pony’s Jackie en Pippo opgevangen om ze zodoende na ernstige verwaarlozing en hard werken in een manege , een fijne oude dag te bezorgen. Jackie was er zo slecht aan toe dat we hem na 3 maanden moesten laten inslapen:Hij kon letterlijk niet meer op zijn benen staan. Aangifte van dierenmishandeling werd door de politie afgewezen, omdat het moeilijk zou zijn de mishandeling te bewijzen, ondanks dat beide dieren volkomen ondervoed waren, een slecht gebit hadden, en niet behandeld waren voor hun aandoeningen : schildklierproblematiek en de ziekte van Cushing.

Het bestuur dank iedereen , die een  bijdrage heeft geleverd aan de werkzaamheden en doelstellingen  van de stichting Dierenpiramide in 2021 van harte., en hoopt dat u uw steun in 2022 wilt continueren , zodat de zorg voor de opvangdieren gegarandeerd kan blijven.

Wij wensen een ieder van u een gezond en zinvol  en diervriendelijk 2022 toe !

Namens de stichting Dierenpiramide

Anne van Lith

Certi­ficaat van Mededogen voor Stichting Dieren­pi­ramide Stads­kanaal

Bestuurslid Tjaaktje Botjes van de afdeling Groningen van de Partij voor de Dieren heeft samen met Statenlid Ankie Voerman een werkbezoek afgelegd bij de Stichting Dierenpiramide in Stadskanaal. Zij spraken daar met oprichtster en voorzitter Anne van Lith. De ontmoeting had plaats bij het weiland waar de stichting acht van haar negen paarden heeft lopen, stuk voor stuk gered uit benarde situaties. De dieren kwamen in bijna alle gevallen ziek en zeer vermagerd binnen en werden door Anne letterlijk van de dood door slacht gered. Van Lith zet zich voor meer dan 100% in voor de paarden, daarnaast heeft ze nog zeventien katten en vier honden onder haar hoede. Anne vertelde vol passie over haar leven met de dieren. Dieren met wie ze de hele dag bezig is en die er door haar verzorging fantastisch uitzien (met uitzondering van een nieuwkomer die ze sinds een week of twee onder haar hoede heeft en die het traject van liefdevolle zorg net is begonnen). Het was dan ook een hele eer voor de twee vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren om niet alleen een bezoek te mogen brengen aan deze zeer bevlogen vrouw en haar stichting, maar ook namens de partij aan haar een Certificaat van Mededogen te mogen uitreiken. Anne van Lith betaalt de verzorging van de dieren grotendeels uit eigen zak. Dat maakt haar levenswerk erg bijzonder. Bezoek eens de website van de stichting. Misschien kunt ook u iets betekenen voor dit fantastische initiatief (https://www.dierenpiramide.nl). Anne van Lith wilde – zeer terecht – benadrukken dat dieren net als mensen respect en liefde verdienen en moeten kunnen leven naar hun aard. Statenlid Ankie Voerman: ”Haar verhaal en haar liefde voor dieren raakte mij diep. Dit soort mensen bestaan gelukkig nog!”

De Partij voor de Dieren heeft net als Anne van Lith een duidelijke visie over hoe men met paarden dient om te gaan: “Een respectvolle relatie tussen mens en paard is mogelijk zolang het natuurlijk gedrag en het welzijn van het dier voorop staan. Het probleem van sport met dieren is dat de dieren hierbij vaak in hun gezondheid en welzijn worden aangetast. Bijvoorbeeld door dieronvriendelijke trainingsmethoden, overbelasting of het vervroegd doden van dieren die bij het teruglopen van hun prestaties worden afgedankt. Net als bij mensen is topsport voor paarden een zeer grote belasting op het lichaam. In combinatie met het feit dat paarden vaak op veel te jonge leeftijd zwaar belast worden, zorgt dit ervoor dat de gemiddelde levensduur van een paard in de paardensport veel korter is dan bij andere paarden. Bovendien heeft het merendeel van de paarden in Nederland geen contact met soortgenoten, wat de kuddedieren ernstig aantast in hun welzijn. Ook komen de meeste paarden veel te weinig buiten. De Partij voor de Dieren wil strengere regelgeving middels een wettelijk Paardenbesluit. In zo’n Paardenbesluit wordt onder meer vastgelegd dat bij huisvesting het natuurlijk gedrag uitgangspunt is, zoals de mogelijkheid contact te maken met soortgenoten en dagelijkse weidegang.”

Foto’s: Thea de Boer

Dit is waarom de stichting de naam “dierenpiramide” heeft.

Vorige week vond ik toen ik op weg naar huis was , na het verzorgen van de paarden, deze prachtige schildpad in de bosrijke omgeving naast het oude spoor van de STAR.

Omdat ik niets over schildpadden wist, heb ik direct contact opgenomen met de Nederlands Schildpadden Opvang . Het bleek om een geelwang schildpad te gaan , een water schildpad. Dankzij RTV Noord meldde zich al snel een dierenarts die een maatje zocht voor zijn geelwang schildpad.

Het diertje was uitstekend verzorgd en had een prachtig schild. Onbegrijpelijk dus dat je een waterschildpad dumpt in het bos.

Als ik hem niet meegenomen had, dan was hij uiteindelijk uitgedroogd en doodgegaan.

Dit is wat de stichting Dierenpiramide nastreeft: t.a.t. hulp bieden aan dieren die dit nodig hebben. Hulp in wat voor vorm dan ook.

Bekijk de video

Nieuwsbrief stichting Dierenpiramide 2020

Zoals ieder jaar was ook 2019 weer een intensief jaar . De eerste drie maanden stonden in het teken van een grote kaakoperatie van Davey , de Welshpony en van het project om het paardenweiland te voorzien van een mooie, veilige  en duurzame houten omheining , dit danzkij de prachige gift van het Dinamofonds. Ook voor de operatie van Davey is het bestuur erin geslaagd uiteindelijk voldoende fondsen te verkrijgen. De houten omheining is bijna af en Davey is weer helemaal de oude!

Ook NL.Doet in maart leverde een bijdrage aan het onderhoud van het weiland .

Het tweede semester was bijzonder te noemen. Allereerst werd er een enorme partij stro gedoneerd waarvan zelfs op dit moment nog gebruik gemaakt wordt. Hier is het bestuur natuurlijk erg blij mee! Verder meldde zich , geheel vrijwillig ,zwerfkatertje Bores bij de Dierenpiramide door gewoon binnen te wandelen en in de vensterbank te gaan zitten. Een zoektocht naar een eventuele eigenaar leverde niets op : Bores is niet gechipt en bleek evenmin te zijn gecastreerd. Na 3 opknapweken is hij gecastreerd en is sindsdien thuis bij de stichting. Vanaf mei kreeg pony Nienke het heel moeilijk door kreupelheid Na een specialisten bezoek kregen we redelijk goed nieuws: haar hoefbevangenheid was niet dramatisch, maar er zijn direct stappen ondernomen dit op te lossen. Ze werd echter ineens zeer kreupel en toen bleek het arme meisje een hoefzweer te hebben. Ze heeft nu speciaal beslag , krijgt medicijnen ,speciaal voer en het gaat nu weer goed met haar.

In augustus moesten we afscheid nemen van katertje Roodje, wiens alvleesklier niet meer werkte en van de liefdevolle Wyke de Friese merrie die nog 15 mooie maanden gehad heeft bij de stichting. Bij de paarden werd ook duidelijk dat er nu 5 zijn met de ziekte van Cushing : ook nieuwkomerje Wendy een hafflinger merrie van 20 . Ze was er erg slecht aan toe toen ze binnenkwam , via particulieren die haar hadden gekocht van een handelaar.  Na alle nodige behandelingen gaar het nu veel beter met haar.

Ook dit jaar heeft de stichting Dierenpiramide weer een prachtige donatie ontvangen van het Dinamofonds om zodoende de dierenverblijven geheel te kunnen renoveren. Ook de stichting Nijdier, de stichting Mens en Dier leverden weer een prachtige bijdrage aan ons opvangwerk.

Op P.R. gebied zijn er ontwikkelingen te melden binnen de regio , in de vorm van RTV1 , waar Anne op Dierendag is geïnterviewd. Het doel is om de contacten in 2020 in de regio uit te breiden.

De erkenning door het CBF is afgezegd want leverde niets op: hoge onkosten en zeer veel onnodige bureaucratie, wat geen bijdrage is aan dierenwelzijn. De stichting is en blijft ANBI erkend, zodat uw gift aftrekbaar is.

Het bestuur wil een ieder , die op wat voor manier ook , een bijdrage heeft geleverd aan het welzijn en de opvang van de dieren , van harte bedanken. Uw steun is en blijft onmisbaar voor de verzorging en opvang van dieren in nood.

Het leven van zes paarden in Stadskanaal hangt aan een zijden draadje

Alles van waarde is weerloos.’ Dat is een belangrijk motto voor Anne van Lith, die 28 jaar geleden de stichting Dierenpiramide opzette. ‘Een dier heeft net zoveel recht op een lang en volwaardig leven als een mens’, zegt ze, terwijl ze de paardenstallen aan de Gasselterstraat in Stadskanaal aan het uitmesten is. In die stallen staan zes paarden. ‘Hoe ik daar aan gekomen ben? Ze zijn op mijn pad gekomen, ik heb ze niet actief opgezocht.’

Lees verder op: https://www.rtvnoord.nl/

Dinamo Fonds steunt de stichting Dierenpiramide.

4 november, kreeg de stichting Dierenpiramide heel goed nieuws.

Na de steun in 2018 en 2919 voorde projecten om de omheining van het paardenweiland te voltooien, en de dierenverblijven te renoveren werd ook dit jaar de aanvraag van de stichting om de kattenomheining volledig te kunnen vernieuwen, en een voedselopslag te kunnen realiseren volledig gehonoreerd door de stichting Dinamo Fonds.

Het behoeft geen betoog dat het bestuur van de stichting Dierenpiramide, juist in deze moeilijke tijd,  enorm blij is met deze blijk van vertrouwen in de doelstellingen , integriteit en visie die onze stichting wil uitdragen.

We hebben er vertrouwen in dat we ook het komende jaar de kwaliteit van de zorg voor de dieren op peil kunnen houden, want dat is en blijft een eerste prioriteit.

Namens de stichting Dierenpiramide

Anne van Lith  

Nieuwsbrief stichting Dierenpiramide 2019

Aan donateurs en belangstellenden.

Zoals ieder jaar was ook 2019 weer een intensief jaar . De eerste drie maanden stonden in het teken van een grote kaakoperatie van Davey , de Welshpony en van het project om het paardenweiland te voorzien van een mooie, veilige  en duurzame houten omheining , dit danzkij de prachige gift van het Dinamofonds. Ook voor de operatie van Davey is het bestuur erin geslaagd uiteindelijk voldoende fondsen te verkrijgen. De houten omheining is bijna af en Davey is weer helemaal de oude!

Ook NL.Doet in maart leverde een bijdrage aan het onderhoud van het weiland .

Het tweede semester was bijzonder te noemen. Allereerst werd er een enorme partij stro gedoneerd waarvan zelfs op dit moment nog gebruik gemaakt wordt. Hier is het bestuur natuurlijk erg blij mee! Verder meldde zich , geheel vrijwillig ,zwerfkatertje Bores bij de Dierenpiramide door gewoon binnen te wandelen en in de vensterbank te gaan zitten. Een zoektocht naar een eventuele eigenaar leverde niets op : Bores is niet gechipt en bleek evenmin te zijn gecastreerd. Na 3 opknapweken is hij gecastreerd en is sindsdien thuis bij de stichting. Vanaf mei kreeg pony Nienke het heel moeilijk door kreupelheid Na een specialisten bezoek kregen we redelijk goed nieuws: haar hoefbevangenheid was niet dramatisch, maar er zijn direct stappen ondernomen dit op te lossen. Ze werd echter ineens zeer kreupel en toen bleek het arme meisje een hoefzweer te hebben. Ze heeft nu speciaal beslag , krijgt medicijnen ,speciaal voer en het gaat nu weer goed met haar.

In augustus moesten we afscheid nemen van katertje Roodje, wiens alvleesklier niet meer werkte en van de liefdevolle Wyke de Friese merrie die nog 15 mooie maanden gehad heeft bij de stichting. Bij de paarden werd ook duidelijk dat er nu 5 zijn met de ziekte van Cushing : ook nieuwkomerje Wendy een hafflinger merrie van 20 . ze was er erg slecht aan toe toen ze binnenkwam , via particulieren die haar hadden gekocht van een handelaar.  Na alle nodige behandelingen gaar het nu veel beter met haar.

Ook dit jaar heeft de stichting Dierenpiramide weer een prachtige donatie ontvangen van het Dinamofonds om zodoende de dierenverblijven geheel te kunnen renoveren. Ook de stichting Nijdier, de stichting Mens en Dier leverden weer een prachtige bijdrage aan ons opvangwerk.

Op P.R. gebied zijn er ontwikkelingen te melden binnen de regio , in de vorm van RTV1 , waar Anne op Dierendag is geïnterviewd. Het doel is om de contacten in 2020 in de regio uit te breiden.

De erkenning door het CBF is afgezegd want leverde niets op: hoge onkosten en zeer veel onnodige bureaucratie, wat geen bijdrage is aan dierenwelzijn. De stichting is en blijft ANBI erkend, zodat uw gift aftrekbaar is. Het bestuur wil een ieder , die op wat voor manier ook , een bijdrage heeft geleverd aan het welzijn en de opvang van de dieren , van harte bedanken, en wenst u een prachtig , gezond en diervriendelijk 2020 toe!

Zusjes bakken koekjes voor Stichting Dierenpiramide

STADSKANAAL – Anne van Lith van Stichting Dierenpiramide moet al meer dan een kwart eeuw alle zeilen bijzetten om financieel gezien het hoofd boven water te te houden om huisdieren op te vangen en te verzorgen.

Myrthe (8) en Robyn (10) Rubingh uit Winschoten vinden dat de inwoonster van Stadskanaal goed werk verzet en zij hebben daarom een actie gehouden om geld in te zamelen.

De twee zusjes hebben onlangs cupcakes gebakken en koekjes voor knaagdieren, katten en honden. De lekkernij is verkocht in de winkel van Pets Place in hun woonplaats. De opbrengst – 38 euro – is vrijdagmiddag persoonlijk overhandigd. Myrthe en Robyn hadden ook wortels en appels meegenomen voor de paarden.

“Wat een sympathieke actie”, vindt de ietwat geëmotioneerde Anne als ze de envelop in ontvangst neemt. “We kunnen elke euro goed gebruiken. De kosten om onze paarden, honden en katten te verzorgen rijzen de pan uit.”

Paul Abrahams

Bron: https://kanaalstreek.nl/artikel/1058837/zusjes-bakken-koekjes-voor-stichting-dierenpiramide.html