Donaties en erfenissen

Robbedoes

Robbedoes

Donaties

Zoals een charitatief doel betaamt, verlenen de vrijwilligers belangeloos hun medewerking, wel is er veel geld nodig voor de opvang en de verzorging van de dieren.

Uw donaties zijn dan ook van Harte Welkom op onderstaand gironummer. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

GIRO NL52INGB0000013052
t.n.v. St.Dierenpiramide Stadskanaal

Erfenissen en legaten

De stichting Dierenpiramide is ANBI erkend, en heeft in 2014 een erfenis mogen ontvangen. Op de foto’s kunt u concreet zien wat de stichting hiermee tot stand heeft kunnen brengen. Een weiland van bijna 1 hectare kon worden aangekocht voor de opvang van de paarden onder het project :” A Safe Haven” .  Dit project wordt ondersteund door organisaties als de stichting Nijdier  en de stichting Dierenlot.

Er zijn inmiddels 6 nieuwe stallen  gebouwd , het weiland moest worden gedraineerd , er is een rijbak / paddock aangelegd en er komt nog een complete nieuwe houten omheining. de paarden die worden opgevangen zijn in commercieel opzicht ” afgeschreven ” , maar leiden op het weiland nog een goed paardenleven .

     

Nalatenschap schenking

De stichting hoeft over nalatenschappen geen belasting te betalen . D0or de ANBI registratie kunnen mensen die geld willen schenken 10% aftrekken bij hun belasting aangifte.

Reacties zijn gesloten.