Doelstelling en Missie

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Dierenpiramide is het bevorderen van de verzorging, bescherming en opvang van huisdieren. Hierbij is respect voor de intrinsieke waarde van het dier het uitgangspunt, los van iedere commerciële waarde of functie van het dier.

De Stichting richt zich vooral op noodopvang en verzorging van beschadigde, oudere en zieke dieren.

Missie

Het respecteren en ondersteunen van de intrinsieke waarde van dieren.

Reacties zijn gesloten.