Nieuwsbrief stichting Dierenpiramide 2021

Aan donateurs en andere belanghebbenden.

2021 is een bewogen jaar geweest voor de stichting Dierenpiramide.

Door een ernstige blessure moest Anne van Lith een aantal weken rust houden , maar er waren genoeg mensen die haar taken verdeeld, op zich wilden nemen, en dus kwamen de dieren niets tekort. Natuurlijk ontvingen alle helpenden een bloemetje als dank.

P.R en fondsenwerving

Door een verslag van RTV Noord ontving de stichting prachtige donaties om zodoende de zorg voor de ovangpaarden te kunnen vortzetten. Via de regionale radiozenders werd aandacht besteed aan de werkzaamheden en missies van de stichting Dierenpiramide . Een grote donatie werd gedaan door een regionale stichting die echter anonniem wil blijven. Maar ook organisaties als Abri vvor Dieren ondersteunde de paarden zorg waarvoor het bestuur v.d. Stichting Dierenpiramide zeer erkentelijk is. Dankzij de stichting Nijdier en de stichting Dierenlot konden er 2 nieuwe stallen  worden gerealiseerd.  .

Bestuur.

Het bestuur werd dit jaar aangevuld door 2 jonge dames , die beiden werkzaam zijn voor het welzijn van dieren te weten Bartine van de Bruinhorst en Mariska Beijl. Oud bestuurlid en penningmeester Peter Meuwese verliet na vele jaren het bestuur. Ook in 2022 zullen we de doelstellingen blijven nastreven , zodat de opvangdieren verzekerd blijven van kwalitatief uitstekende zorg.

Dieren.

Dit jaar werd een waterschildpad opgevangen en hij kon herplaatst worden bij een dierenarts. Twee poezen werden opgenomen omdat de bazin ze niet mee wilde nemen  naar haar nieuwe adres, waar zich 2 raskatten bevinden. Verder werden pony’s Jackie en Pippo opgevangen om ze zodoende na ernstige verwaarlozing en hard werken in een manege , een fijne oude dag te bezorgen. Jackie was er zo slecht aan toe dat we hem na 3 maanden moesten laten inslapen:Hij kon letterlijk niet meer op zijn benen staan. Aangifte van dierenmishandeling werd door de politie afgewezen, omdat het moeilijk zou zijn de mishandeling te bewijzen, ondanks dat beide dieren volkomen ondervoed waren, een slecht gebit hadden, en niet behandeld waren voor hun aandoeningen : schildklierproblematiek en de ziekte van Cushing.

Het bestuur dank iedereen , die een  bijdrage heeft geleverd aan de werkzaamheden en doelstellingen  van de stichting Dierenpiramide in 2021 van harte., en hoopt dat u uw steun in 2022 wilt continueren , zodat de zorg voor de opvangdieren gegarandeerd kan blijven.

Wij wensen een ieder van u een gezond en zinvol  en diervriendelijk 2022 toe !

Namens de stichting Dierenpiramide

Anne van Lith

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.