Privacy beleid

Privacy beleid stichting Dierenpiramide

De stichting Dierenpiramide verwerkt persoonsgegevens en eventuele andere data op vertrouwelijke wijze , en zal nimmer persoonsgegevens doorgeven aan derden of vermelden op socialmedia. Er wordt op de website van de stichting geen gebruik gemaakt van cookies.Uitgangspunt daarbij zijn de richtlijnen van de Wet bescherming persoonsgegegevns (WPB).

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van de door de donateurs , organisaties en natuurlijke personen verstrekte persoonlijke informatie die is verkregen door het doen van schenkingen , donaties en het invullen van vragen op de plaatsingscontracten , verzorgingsovereenkomsten , en vrijwilligers of stage plaats overeenkomsten.

We houden de gegevens van onze relaties bij , waarin tevens persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd bijvoorbeeld als donateur , als vertegenwoordiger dan wel vrijwilliger van de stichting Dierenpiramide. Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn uitsluitend : naam , adres , woonplaats , telefoonnummer en emailadres. De stichting Dierenpiramide zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor het mogelijk maken van haar werkzaamheden als erkend goed doel.

Bij het versturen van Nieuwsbrieven , jaarerslagen of andere informatie om bestaande relaties op algemene wijze te informeren over de activiteiten van de stichting Dierenpiramide , wordt op basis van toestemming gehandeld.

Stichting Dierenpiramide neemt geen geautomatiseerde besluiten.

De persoonsgegegens van contactpersonen, bestuursleden ,vrijwilligers en stage leerlingen worden bewaard zolang er sprake is van samenwerking. Is dit niet langer het geval , dan worden de gegevens vernietigd. In geval van samenwerking met externe partijen , waarbij het nodig zou zijn persoonsgegevens te delen, worden afspraken gemaakt . Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerking of overleg .

Alle betrokkenen hebben t.a.t. recht de gegevens in te zien , en tegen de verwerking bezwaar te maken.

De stichting Dierenpiramide heeft organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonlijke gegevens te beschermen tegen onwettige verwerking.

Een ieder die contact heeft met de stichting Dierenpiramide wordt gevraagd om akkoord te gaan met deze privacy verklaring.

Reacties zijn gesloten.