Nieuwsbrief 2017

Geachte donateurs, lezers en geïntersseerden,

Alweer ligt er een jaar achter ons , en is er binnen de stichting veel gebeurd. Voor het bestuur en vrijwilligers van de stichting Dierenpiramide , heeft dit jaar in het kader gestaan van vooortschrijdende professionalisering en optimaliseren van de kwaliteit van de hulpverlening aan dieren.

Zo konden er, de afgelopen zomer 2 gloednieuwe stallen worden bijgebouwd , waardoor er een extra stukje noodopvang is bijgekomen.. Ook is een aanvang gemaakt met het realiseren van een rustieke en veilige houten omheining van het weiland, die de veiligheid van de  paarden optimaliseert. Met de dieren in de opvang hebben we , gelukkig, een heel rustig jaar meegemaakt zonder sterfgevallen. De omvang van de dierenartskosten baart het bestuur echter wel zorgen, zeker nu er alweer een BTW verhoging dreigt. Kater Gijs werd totaal uitgehongerd gevonden in de kattenren , en bleek een totaal ontstoken mond te hebben. Hij moest worden afgestaan aan het asiel, omdat hij naar een paar aanwezige katten zeer agressief gedraag vertoonde , en dit veroorzaakte  veel stress binnen de groep. De twee jonge poezen Coco en Lieve, werden eveneens opgevangen en konden worden opgeknapt.Pony Davey werd van juni tot en met september beleerd door Bartine en had het bij haar erg goed naar zijn zin. In de winterperiode zal hij daar doorgaan voor fase 2.

VERANDERINGEN

Tot onze spijt moest Rob de Jager van de Repro Runner te Stadskanaal stoppen met zijn werkzaamheden ,na 18 jaar het drukwerk , foto’s en jaarverslagen van de stichting te hebben verzorgd.

Met ingang van  dit jaar zal het financiële jaarverslag van de stichting worden verzorgd door accountant Wietse Oosterhof.

Vanaf september dit jaar, is de medische begeleiding van de dieren ondergebracht bij de dierenartspraktijk de Kanaalstreek van Hans Lieven.

Voor de verzorging van de paarden doen we een beroep op hoefsmid Ronald Klok en paardentandarts Roelof Raveling.

Vanaf 1 november mag de stichting Dierenpiramide zich een officieel erkend goed doel noemen want ze is erkend door het CBF en staat ook op de site vermeld van deze organisatie. Zo is het voor een ieder duidelijk , dat gedoneerd geld aan de stichting Dierenpiramide goed besteed is!

Eveneens in november heeft de stichting Dierenpiramide de vrijwilligersprijs toegekend gekregen van de Ida Zilverschoon stichting. Het bedrag van € 250,- is geschonken aan bestuurslid Richard Boersma. We zijn erg blij met deze prijs, en de aandacht hiervoor in de regionale pers.

SAMENWERKING

Samen met Anita en Mathilde van Samen Zijn is het idee ontstaan om samen te werken , en zodoende dieren te helpen wiens eigenaren bij schuldhulpverlening zijn terechtgekomen. Het plan is om eventueel medicatie beschikbaar te stellen en te ondersteunen in de verzorging en dierenartsbezoek , indien nodig.

Rest ons nog om alle zeer trouwe donateurs en ondersteunende  organisaties van ganser harte te danken voor de financiële steun die de stichting Dierenpiramide het afgelopen jaar van u allen heeft ontvangen. Het behoeft geen betoog, dat zonder uw steun het opvangen en verzorgen van de dieren niet mogelijk zou zijn!

 

Namens de stichting Dierenpiramide:

Anne van Lith.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.