Donatie voertonnen voor paardenvoer.

Een aantal weken geleden ontving de stichting Dierenpiramide 4 voertonnen via de stichting Dierendonatie.

Aanstaande woensdag op 31 januari zal de stichting 2 oude shetlanders opvangen van 30 jaar. De voertonnen komen goed van pas, want dan vangt de stichting onder het project : ” A Safe Haven ” 3 pony’s en 2 paarden op, en komen deze voorraadtonnen zeer goed van pas! Met dank aan de stichting Dierendonatie en haar donateurs.

Paarden tijdelijk verhuisd i.v.m. Oud & Nieuw

Op 30 december j.l. was he weer zover: de paarden moesten weg van het weiland waar ze staan in verband met de viering van Oud & Nieuw, want er wordt dichtbij het weiland erg veel carbid en vuurwerk afgeschoten.

Paardentaxi Drenthe was stipt op tijd en de paarden (Thibeault, Bruno en pony Nienke) stonden snel op de trailers. Thibeault was wat onrustig, maar kalmeerde al gauw tijdens de rustige rit naar Froombosch waar zich pensionstal ” de Groen Heerd” bevindt . Eigenares Mickey stond de paarden al op te wachten ,en de dieren lieten zich rustig naar  ruime en schone stallen brengen. Een korte bezichtiging bevestigde eigenlijk wat ik al wist: de dieren die hier verzorgd worden hebben het goed. De paarden oogden zeer levendig en de stallen zijn schoon. De aanwezige dieren zijn goed doorvoed ( inclusief 3 prachtige kippen) en ook gewend aan de aandacht van mensen. Ik liet de paarden  met een gerust hart achter.

De paarden hebben het allemaal uitstekend doorstaan en werden op 1 januari, rond het middaguur weer teruggebracht door de eigenaren van de Paardentaxi Drenthe. In alle rust stonden ze op de paddock : terug van weggeweest. Bij deze dank aan zowel de Paardentaxi als  pensionstalling “de Groene Heerd ” voor hun uitstekende dienstverlening waar het de zorg voor de paarden betreft.

Waardering voor Stichting Dierenpiramide van Stichting Ida Zilverschoon

STADSKANAAL – Een mooie opsteker voor Stichting Dierenpiramide in Stadskanaal.

Secretaris Richard Boersma heeft van de Stichting Ida Zilverschoon een cheque ter waarde van 250 euro gekregen als waardering voor het vrijwilligerswerk dat hij sinds jaar en dag verricht.

De SIZ is een landelijke particuliere stichting die jaarlijks zo’n prijs geeft aan een persoon of organisatie die zich ‘positief heeft onderscheiden op het gebied van bescherming van dieren en/of het voorkomen en bestrijden van dierenmishandeling’.

Vanwege ziekte was Boersma niet in staat om de cheque persoonlijk in ontvangst te nemen. De cheque werd daarom overhandigd aan Anne van Lith, zij is de voorzitter van de Stichting Dierenpiramide die ze in 1993 heeft opgericht.

De stichting heeft zich gespecialiseerd in de opvang en verzorging van beschadigde of thuisloze huisdieren die elders, om wat voor reden dan ook, niet meer terecht konden. Het gaat om kleine huisdieren, honden, katten, knaagdieren, vogels en soms zelfs vissen, maar ook worden paarden en pony’s opgevangen.

foto door: Paul Abrahams

Bron: De Kanaalstreek

Nieuwsbrief 2017

Geachte donateurs, lezers en geïntersseerden,

Alweer ligt er een jaar achter ons , en is er binnen de stichting veel gebeurd. Voor het bestuur en vrijwilligers van de stichting Dierenpiramide , heeft dit jaar in het kader gestaan van vooortschrijdende professionalisering en optimaliseren van de kwaliteit van de hulpverlening aan dieren.

Zo konden er, de afgelopen zomer 2 gloednieuwe stallen worden bijgebouwd , waardoor er een extra stukje noodopvang is bijgekomen.. Ook is een aanvang gemaakt met het realiseren van een rustieke en veilige houten omheining van het weiland, die de veiligheid van de  paarden optimaliseert. Met de dieren in de opvang hebben we , gelukkig, een heel rustig jaar meegemaakt zonder sterfgevallen. De omvang van de dierenartskosten baart het bestuur echter wel zorgen, zeker nu er alweer een BTW verhoging dreigt. Kater Gijs werd totaal uitgehongerd gevonden in de kattenren , en bleek een totaal ontstoken mond te hebben. Hij moest worden afgestaan aan het asiel, omdat hij naar een paar aanwezige katten zeer agressief gedraag vertoonde , en dit veroorzaakte  veel stress binnen de groep. De twee jonge poezen Coco en Lieve, werden eveneens opgevangen en konden worden opgeknapt.Pony Davey werd van juni tot en met september beleerd door Bartine en had het bij haar erg goed naar zijn zin. In de winterperiode zal hij daar doorgaan voor fase 2.

VERANDERINGEN

Tot onze spijt moest Rob de Jager van de Repro Runner te Stadskanaal stoppen met zijn werkzaamheden ,na 18 jaar het drukwerk , foto’s en jaarverslagen van de stichting te hebben verzorgd.

Met ingang van  dit jaar zal het financiële jaarverslag van de stichting worden verzorgd door accountant Wietse Oosterhof.

Vanaf september dit jaar, is de medische begeleiding van de dieren ondergebracht bij de dierenartspraktijk de Kanaalstreek van Hans Lieven.

Voor de verzorging van de paarden doen we een beroep op hoefsmid Ronald Klok en paardentandarts Roelof Raveling.

Vanaf 1 november mag de stichting Dierenpiramide zich een officieel erkend goed doel noemen want ze is erkend door het CBF en staat ook op de site vermeld van deze organisatie. Zo is het voor een ieder duidelijk , dat gedoneerd geld aan de stichting Dierenpiramide goed besteed is!

Eveneens in november heeft de stichting Dierenpiramide de vrijwilligersprijs toegekend gekregen van de Ida Zilverschoon stichting. Het bedrag van € 250,- is geschonken aan bestuurslid Richard Boersma. We zijn erg blij met deze prijs, en de aandacht hiervoor in de regionale pers.

SAMENWERKING

Samen met Anita en Mathilde van Samen Zijn is het idee ontstaan om samen te werken , en zodoende dieren te helpen wiens eigenaren bij schuldhulpverlening zijn terechtgekomen. Het plan is om eventueel medicatie beschikbaar te stellen en te ondersteunen in de verzorging en dierenartsbezoek , indien nodig.

Rest ons nog om alle zeer trouwe donateurs en ondersteunende  organisaties van ganser harte te danken voor de financiële steun die de stichting Dierenpiramide het afgelopen jaar van u allen heeft ontvangen. Het behoeft geen betoog, dat zonder uw steun het opvangen en verzorgen van de dieren niet mogelijk zou zijn!

 

Namens de stichting Dierenpiramide:

Anne van Lith.

Pony Davey is afgelopen zaterdag 9 november weer opgehaald

Pony Davey is afgelopen zaterdag 9 november weer opgehaald door Bartine om weer verder te gaan met het beleren. De afgelopen zomer heeft hij al 3 maanden doorgebracht bij Bartine , en had het heel goed naar zijn zin. Hij leert snel en verveelt zich gauw. bij terugkomst bij de stichting liet hij zich enorm gelden naar het oudste paard Bruno (26 jaar) , maar accepteerde onmiddellijk dat hier direct op werd ingegrepen. Met Nienke de ouder Welsh / Shet pony kon hij bij terugkomst veel beter opschieten , en Thibeault de 14 jarige ruin maakte hem direct duidelijk dat hij nog steeds de baas is.

Bartine is een bijzondere jonge vrouw, die ook al heel lang voor Zafiera zorgt , en ook haar heeft beleerd. Davey en Zafiera hebben beiden een totaal ander karakter en temperament , en Bartine heeft het inzicht het geduld en de vakkennis om hier prima mee uit de voeten te kunnen, zodat ze beiden helemaal tot hun recht komen. Een voorbeeld voor iedereen die met paarden werkt!

 

Nalatenschap schenking

De stichting heeft dankzij een nalatenschap het weiland voor project “A Safe Haven” kunnen kopen en vangt daar nu paarden op die met een goede verzorging en begeleiding nog prima van het leven kunnen genieten. De stichting hoeft over nalatenschappen geen belasting te betalen . D0or de ANBI registratie kunnen mensen die geld willen schenken 10% aftrekken bij hun belasting aangifte.

Nieuwsbrief van Stichting Dierenpiramide december 2016

Nieuwsbrief van Stichting Dierenpiramide                      December 2016.

Voor donateurs en andere geïnteresseerden.

Wat later dan u van ons gewend bent is hier de Nieuwsbrief over het jaar 2016.

Opvang.

Wellicht herinnert u zich dat de stichting vorig jaar december Davey heeft opgevangen, het slachtoffer van een scheiding. Er is inmiddels duidelijk geworden dat het paardje ook beleerd is , en dat hij zelfs al voor een kar heeft gestaan op 2 jarige leeftijd, wat, gezien zijn jonge leeftijd, niet verantwoord is. Er is grondwerk met hem gedaan en hij blijkt zeer intelligent te zijn en geniet nu volop van zijn leventje , wat inhoudt dat we de bedrading van het weiland geheel hebben moeten vernieuwen, want hij brak voortdurend uit, en houdt het overzicht op de omgeving door op de mesthoop te klimmen….In 2017 zal verder bekeken worden wat we met hem gaan doen. Het doel is om het paardje zo positief mogelijk te begeleiden.

In de opvang kwamen de katten Dalia en Pottertje binnen, maar helaas moesten we ze beiden door ernstige gezondheidsproblemen laten inslapen,

Ook de nog jonge Twiggy werd opgevangen totaal vermagerd en vrijwel kaal: inmiddels is zij goed opgeknapt. Er kwamen 3 konijnen binnen waarvan we er 1 goed konden onderbrengen. Bij de dependance van de stichting verliep het jaar rustig , ondanks de verhuizing . Een aantal katten heeft door gezonheidsproblemen dagelijks medicatie nodig en / of speciale voeding.

Er moest afscheid worden genomen van poezen Tessa en Emly vanwege chronische hartproblematiek. Voor de honden verliep het jaar rustig en we hebben wel kunnen helpen bij herplaatsingen en heropvoeding. Daarnaast werden er huisbezoeken afgelegd om te kijken hoe de dieren het maakten.

Op dit moment realiseert de stichting het invangen van een groep van 9 zwerfkatten te Onstwedde. De dieren zijn niet tam en ook niet geholpen, dus is er besloten om ze m.b.v. De stichting Animal Sanctuary in te vangen en onder te brengen. Deze dieren maken in een asiel geen kans , maar kunnen nu worden ondergebracht bij Marlies waardoor hun toekomst er rooskleurig uitziet.

Projecten.

Ter verdere ontwikkeling en optimalisering van het project  : “A Safe Haven” is er een zandpaddock gerealiseerd, en er is gedraineerd . De volgende stap is het neerzetten van een houten omheining. Dit zal, naar verwachting , in het van voorjaar 2017 plaatsvinden.

In augustus kon er voor de stichting mede dankzij de medewerking van stichting Dierenlot en de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting een vervangende stichting auto worden aangschaft die zwaar genoeg is om een paardentrailer te trekken. Uiteraard zijn we erg blij met deze ontwikkeling , want de oude auto kostte steeds meer aan onderhoud.

Vrijwilligers

Het bestuur bedankt vrijwilligers Klaas, Richard , Bernard, Tonnie, Nico, Saskia en Ellen van harte voor hun inzet !

Natuurlijk bedankt de stichting ook de volgende organisaties : stichting Dierenlot, stichting  Nijdier, stichting Dinamofonds, M.O.A.C Gravin van Bylandtstichting. de Manders – Brada stichting , stichting Nijhof voor mens en dier, en de stichting Bouwstenen voor de Dierenbescherming. Ook u als donateur, zijn we zeer erkentelijk voor uw steun aan de doelstellingen en werkzaamheden  van de stichting  Dierenpiramide .

Het bestuur wenst een ieder van u een gezond, mooi en diervriendelijk 2017 toe!

Namens de stichting Dierenpiramide,

Anne van Lith