Nieuwsbrief 2017

Geachte donateurs, lezers en geïntersseerden,

Alweer ligt er een jaar achter ons , en is er binnen de stichting veel gebeurd. Voor het bestuur en vrijwilligers van de stichting Dierenpiramide , heeft dit jaar in het kader gestaan van vooortschrijdende professionalisering en optimaliseren van de kwaliteit van de hulpverlening aan dieren.

Zo konden er, de afgelopen zomer 2 gloednieuwe stallen worden bijgebouwd , waardoor er een extra stukje noodopvang is bijgekomen.. Ook is een aanvang gemaakt met het realiseren van een rustieke en veilige houten omheining van het weiland, die de veiligheid van de  paarden optimaliseert. Met de dieren in de opvang hebben we , gelukkig, een heel rustig jaar meegemaakt zonder sterfgevallen. De omvang van de dierenartskosten baart het bestuur echter wel zorgen, zeker nu er alweer een BTW verhoging dreigt. Kater Gijs werd totaal uitgehongerd gevonden in de kattenren , en bleek een totaal ontstoken mond te hebben. Hij moest worden afgestaan aan het asiel, omdat hij naar een paar aanwezige katten zeer agressief gedraag vertoonde , en dit veroorzaakte  veel stress binnen de groep. De twee jonge poezen Coco en Lieve, werden eveneens opgevangen en konden worden opgeknapt.Pony Davey werd van juni tot en met september beleerd door Bartine en had het bij haar erg goed naar zijn zin. In de winterperiode zal hij daar doorgaan voor fase 2.

VERANDERINGEN

Tot onze spijt moest Rob de Jager van de Repro Runner te Stadskanaal stoppen met zijn werkzaamheden ,na 18 jaar het drukwerk , foto’s en jaarverslagen van de stichting te hebben verzorgd.

Met ingang van  dit jaar zal het financiële jaarverslag van de stichting worden verzorgd door accountant Wietse Oosterhof.

Vanaf september dit jaar, is de medische begeleiding van de dieren ondergebracht bij de dierenartspraktijk de Kanaalstreek van Hans Lieven.

Voor de verzorging van de paarden doen we een beroep op hoefsmid Ronald Klok en paardentandarts Roelof Raveling.

Vanaf 1 november mag de stichting Dierenpiramide zich een officieel erkend goed doel noemen want ze is erkend door het CBF en staat ook op de site vermeld van deze organisatie. Zo is het voor een ieder duidelijk , dat gedoneerd geld aan de stichting Dierenpiramide goed besteed is!

Eveneens in november heeft de stichting Dierenpiramide de vrijwilligersprijs toegekend gekregen van de Ida Zilverschoon stichting. Het bedrag van € 250,- is geschonken aan bestuurslid Richard Boersma. We zijn erg blij met deze prijs, en de aandacht hiervoor in de regionale pers.

SAMENWERKING

Samen met Anita en Mathilde van Samen Zijn is het idee ontstaan om samen te werken , en zodoende dieren te helpen wiens eigenaren bij schuldhulpverlening zijn terechtgekomen. Het plan is om eventueel medicatie beschikbaar te stellen en te ondersteunen in de verzorging en dierenartsbezoek , indien nodig.

Rest ons nog om alle zeer trouwe donateurs en ondersteunende  organisaties van ganser harte te danken voor de financiële steun die de stichting Dierenpiramide het afgelopen jaar van u allen heeft ontvangen. Het behoeft geen betoog, dat zonder uw steun het opvangen en verzorgen van de dieren niet mogelijk zou zijn!

 

Namens de stichting Dierenpiramide:

Anne van Lith.

Pony Davey is afgelopen zaterdag 9 november weer opgehaald

Pony Davey is afgelopen zaterdag 9 november weer opgehaald door Bartine om weer verder te gaan met het beleren. De afgelopen zomer heeft hij al 3 maanden doorgebracht bij Bartine , en had het heel goed naar zijn zin. Hij leert snel en verveelt zich gauw. bij terugkomst bij de stichting liet hij zich enorm gelden naar het oudste paard Bruno (26 jaar) , maar accepteerde onmiddellijk dat hier direct op werd ingegrepen. Met Nienke de ouder Welsh / Shet pony kon hij bij terugkomst veel beter opschieten , en Thibeault de 14 jarige ruin maakte hem direct duidelijk dat hij nog steeds de baas is.

Bartine is een bijzondere jonge vrouw, die ook al heel lang voor Zafiera zorgt , en ook haar heeft beleerd. Davey en Zafiera hebben beiden een totaal ander karakter en temperament , en Bartine heeft het inzicht het geduld en de vakkennis om hier prima mee uit de voeten te kunnen, zodat ze beiden helemaal tot hun recht komen. Een voorbeeld voor iedereen die met paarden werkt!

 

Nieuwsbrief van Stichting Dierenpiramide december 2016

Nieuwsbrief van Stichting Dierenpiramide                      December 2016.

Voor donateurs en andere geïnteresseerden.

Wat later dan u van ons gewend bent is hier de Nieuwsbrief over het jaar 2016.

Opvang.

Wellicht herinnert u zich dat de stichting vorig jaar december Davey heeft opgevangen, het slachtoffer van een scheiding. Er is inmiddels duidelijk geworden dat het paardje ook beleerd is , en dat hij zelfs al voor een kar heeft gestaan op 2 jarige leeftijd, wat, gezien zijn jonge leeftijd, niet verantwoord is. Er is grondwerk met hem gedaan en hij blijkt zeer intelligent te zijn en geniet nu volop van zijn leventje , wat inhoudt dat we de bedrading van het weiland geheel hebben moeten vernieuwen, want hij brak voortdurend uit, en houdt het overzicht op de omgeving door op de mesthoop te klimmen….In 2017 zal verder bekeken worden wat we met hem gaan doen. Het doel is om het paardje zo positief mogelijk te begeleiden.

In de opvang kwamen de katten Dalia en Pottertje binnen, maar helaas moesten we ze beiden door ernstige gezondheidsproblemen laten inslapen,

Ook de nog jonge Twiggy werd opgevangen totaal vermagerd en vrijwel kaal: inmiddels is zij goed opgeknapt. Er kwamen 3 konijnen binnen waarvan we er 1 goed konden onderbrengen. Bij de dependance van de stichting verliep het jaar rustig , ondanks de verhuizing . Een aantal katten heeft door gezonheidsproblemen dagelijks medicatie nodig en / of speciale voeding.

Er moest afscheid worden genomen van poezen Tessa en Emly vanwege chronische hartproblematiek. Voor de honden verliep het jaar rustig en we hebben wel kunnen helpen bij herplaatsingen en heropvoeding. Daarnaast werden er huisbezoeken afgelegd om te kijken hoe de dieren het maakten.

Op dit moment realiseert de stichting het invangen van een groep van 9 zwerfkatten te Onstwedde. De dieren zijn niet tam en ook niet geholpen, dus is er besloten om ze m.b.v. De stichting Animal Sanctuary in te vangen en onder te brengen. Deze dieren maken in een asiel geen kans , maar kunnen nu worden ondergebracht bij Marlies waardoor hun toekomst er rooskleurig uitziet.

Projecten.

Ter verdere ontwikkeling en optimalisering van het project  : “A Safe Haven” is er een zandpaddock gerealiseerd, en er is gedraineerd . De volgende stap is het neerzetten van een houten omheining. Dit zal, naar verwachting , in het van voorjaar 2017 plaatsvinden.

In augustus kon er voor de stichting mede dankzij de medewerking van stichting Dierenlot en de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting een vervangende stichting auto worden aangschaft die zwaar genoeg is om een paardentrailer te trekken. Uiteraard zijn we erg blij met deze ontwikkeling , want de oude auto kostte steeds meer aan onderhoud.

Vrijwilligers

Het bestuur bedankt vrijwilligers Klaas, Richard , Bernard, Tonnie, Nico, Saskia en Ellen van harte voor hun inzet !

Natuurlijk bedankt de stichting ook de volgende organisaties : stichting Dierenlot, stichting  Nijdier, stichting Dinamofonds, M.O.A.C Gravin van Bylandtstichting. de Manders – Brada stichting , stichting Nijhof voor mens en dier, en de stichting Bouwstenen voor de Dierenbescherming. Ook u als donateur, zijn we zeer erkentelijk voor uw steun aan de doelstellingen en werkzaamheden  van de stichting  Dierenpiramide .

Het bestuur wenst een ieder van u een gezond, mooi en diervriendelijk 2017 toe!

Namens de stichting Dierenpiramide,

Anne van Lith

UPDATE: 5-jarige Teckel Stella is geplaatst

stellaLeuke 5-jarige Stella zoekt door privéomstandigheden een nieuw baasje. Het is een echte Teckel, dus lekker vrolijk en een tikkeltje eigenwijs. Ze is zindelijk, blaft bijna niet en kan op veilige plekken zoals de hei, het bos of op het strand loslopen.

Katten zijn helaas niet haar grootste vrienden…

Wie o wie geeft Stella haar definitieve gouden mandje? Stella is in Nederland dus een kennismakingsbezoekje is makkelijk en snel te regelen.

Voor info over adoptie kijkt u op onze site of mailt u met info@dierensteunlavida.nl

Inmiddels heeft Stella een goed plekje gevonden!

Nieuwe auto Stichting Dierenpiramide

Het is een Skoda met trekhaak voor een paardentrailer, zodat zij ook vervoerd kunnen worden als het nodig is.

De aanschaf werd mede mogelijk gemaakt door de stichting dierenlot en de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting. De stichting moest zelf nog €1700,- bijbetalen uit de reserves die eigenlijk bedoeld zijn voor de verzorging van de opvangdieren. Donaties zijn dus erg welkom!

P1110017 P1110018

De paarden mogen weer eindelijk weer naar buiten

Op 10 april konden de paarden eindelijk weer naar buiten. hier is goed te zien hoe blij ze waren. Het bruine paard is Bruno en met zijn bijna 25 jaar rent hij zeer opgewekt en uitbundig in het rond, en zo zien we het bij de stichting Dierenpiramide maar wat graag!

St. Dierenpiramide zoekt nieuw baasje voor hond Maika (Update)

Maika 1STADSKANAAL – De stichting Dierenpiramide zoekt een nieuw baasje voor Maika. Dit teefje van ongeveer 9 jaar kan niet langer worden verzorgd door haar huidige baas.

Omdat de huidige baas op 3 plekken zijn schouder heeft gebroken en deze breuken nooit meer goed zullen herstellen kan hij niet langer meer goed voor het hondje zorgen. Lees meer…..

Nieuwsbrief van Stichting Dierenpiramide

Logo02Stadskanaal – Hieronder kunt u de nieuwsbrief lezen. Met dank aan alle lezers, sponsors en andere geïnteresseerden.

Nieuwsbrief van Stichting Dierenpiramide December 2015.
Voor donateurs en andere geïnteresseerden.

2015 is voor de stichting een druk, bewogen en positief jaar geweest, mede door uw onmisbare steun, waarvoor onze hartelijke dank! De stichting Lees meer…..